Takk til Tor S Ulstein for prosess/portrett foto

Du kan se flere foto av Tor S Ulstein og den nye linsebaserte kunstavisen her:

 

http://ucsscandinavia.com/

 

 

Bærum kulturhus

Velkommen til kunstutstilling i Bærum kulturhus

17/11 2016- 14/1 2017